Logo

Traja králi

Na ,,Tri krále, o krok dále”  to je príslovie, ktoré nám hovorí, že sa nám začína pomaly predlžovať deň. Nie len to!  Sviatok Troch kráľov nám uzatvára vianočné obdobie. Traja králi podľa biblie boli traja mudrcovia, ktorý stelesňovali múdrosť vtedajšieho sveta. Boli to prví pohania , ktorí uverili v Ježiša krista. Ich počet bol stanovený podľa troch darov (zlato, kadidlo a myrha).  Tieto tri dary symbolizujú to, čo človek nevyhnutne potrebuje k tomu, aby si tu vytvoril kráľovstvo božie.

Zlato:  symbolizuje niečo ako majetok (bohatstvo).

Kadidlo: ako symbol úcty a modlitby.

Myrha: Symbolizovala zdravie.

Ich príchod podľa rímskokatolíckej cirkvi sa oslavuje 6. januára v rámci sviatku Zjavenia Pána. Jednou z dlhoročne zaužívaných tradícií je posväcovanie domov. Podľa aktuálneho roku napíše kňaz nad dvere G+M+B rok. V latinčine  Christus mansionem benedicat, čo znamená Kristus nech žehná tento dom a mená mudrcov Gašpar, Melichar a Baltazar, ktoré im boli prispôsobené až v 12. storočí. Samozrejme aj k Trom kráľom sa viažu rôzne zvyky, vinše a pranostiky. Niekoľko z nich Vám prezradíme. Vinše a koledy mali do domu privolať šťastie, zdravie, blahobyt. Domy navštevovali farár, kostolník či kantor s kňažskou koledou. Domácim želali spevom i slovom šťastný nový rok, vysvetili príbytok a nad dvere napísali G+M+B a rok. Okrem požehnania domov k zvykom patrilo svätenie vody. Kropili ňou príbytky, maštale, ale aj ju dávali piť domácim zvieratám. Kruh kreslený posvätenou trojkráľovou kriedou vytvoril miesto kam nemali prístup zlé sily. Starší chlapci sa obliekali za troch kráľov, nosili so sebou betlehem a vinšovali. Troch kráľov často dopĺňal anjel s papierovou hviezdou na palici, doplnok mali ozembuch, či koruny z papiera. Dievčatá sa pred východom slnka umývali snehom a večer sa predpovedala budúcnosť. Zaujímavým zvykom bolo aj veštenie pomocou siedmych hrnčekov, pod každý z nich sa dal kúsok uhlia, hrebeň, peniaz, figúrku dieťaťa, prsteň, kúsok látky a chleba . Obyvatelia domácnosti si potom vybrali po jednom z nich a podľa toho čo pod prevráteným hrnčekom našli, vedeli čo ich čaká. Traja králi sú posledným dňom návštev a koledovania. Mládenci zvykli organizovať zábavy, do polnoci sa dojedali zvyšky novoročných jedál a koláčov. Dôvod bol taký, keby s nimi gazdiná šetrila, tak by ju čakal rok plný biedy a šetrenia. Vianočný stromček sa pooberal a zavesil na niektorý ovocný strom najmä, taký ktorý nechcel rodiť. 

Na Slovensku bola tradičná pieseň, ktorá sa spievala pri trojkráľových návštevách:

„My traja králi ideme k Vám,

šťastie, zdravie, vinšujeme Vám.

Ďaleko je cesta Vaša?

Do Betléma myseľ naša.

Čože ty čierny stojíš vzadu,

vystrkuješ na nás bradu?

Ej, ja nie som žiaden čierny,

som len od slnka opálený.

Slnko je toho príčina,

že je moja tvár opálená.

Keby´s na slnko nechodil,

nebol by´s sa tak opálil.

Maličké sme zavinuli,

do jasličiek uložili.

Dobre sa tu mávajte,

s Pánom Bohom bývajte.“

Trojkráľové pranostiky

Ak je jasno a v noci vidieť veľa hviezd, bude dobrá úrodu zemiakov, pšenice, ale aj veľa oviec a dobytka.

Jasné hviezdy veštia príchod tuhej a vytrvalej zimy – na Tri krále zima stále.

Ak je na Troch kráľov odmäk a teplé počasie, jar na seba v takom roku nedá dlho čakať.

Tri krále ľadové mosty stavajú alebo ich zboria.

Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.

Ak sa trblietajú v noci pred Troma kráľmi hviezdy, budú sa rodiť biele barany.

Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.

Traja králi prinášajú vlahu na polia.

 

Po sviatku Troch kráľov prišlo obdobie zábavy a veselosti, začínali sa totiž fašiangy.

Tak všetko popapať aby sme nemuseli celý rok šetriť a mali sme sa hojne.